Outstock

KPI du bör mäta inom B2B Digital Marknadsföring

KPI du bör mäta inom B2B Digital Marknadsföring

KPI du bör mäta inom B2B Digital Marknadsföring

Försäljningsintäkter Hur mycket inkomst har din digitala marknadsföring gett din organisation? Att förstå din företagsinkomst är viktigt för att veta hur effektiv den övergripande marknadsföringen är. Ingen organisation ska spendera pengar på något som inte ger något tillbaka. För att bestämma din företagsinkomst från marknadsinsatser bör du inledningsvis ha en noggrann förståelse vad vi menar med inbound och outbound marknadsföring. Du kan beräkna dina försäljningsintäkter från all marknadsföring genom att använda följande beräkning. (Årets totala försäljning) – (Totala intäkter från kunder förvärvade via all marknadsföring) Kostnad per lead Du vill beräkna dina kundförvärvskostnader för din digitala marknadsföring. Hur mycket kostar det dig att skaffa en kund genom digital marknadsföring kontra andra insatser som säljare med mera? Att hitta din kund för att säkra kostnader kräver en blandning av dina marknadsföringkostnader och CRM -stadier, precis som varje tillämplig kostnad relaterad till ERP -avstämning. Dator CAC för inkommande marknadsföring, viktiga utgifter inkluderar: Arbetskraft (innovativ och specialiserad) Innovation och programmering Allmänna omkostnader Räkna CAC för utgående marknadsföring, tillämpliga kostnader inkluderar: Reklam Marknadsföringsdistribution Arbetskraft (försäljning och marknadsföring) Allmänna omkostnader När du har beräknat kostnaderna för dina inkommande och utgående marknadsföringskampanjer kan du direkt redogöra för ny försäljning och fördela särskilda budgetar för varje kampanj. Om ditt företag använder mestadels inbound marknadsföring kan du dela upp den komponenten ytterligare efter kampanjtyper bedöm sedan hur framgångsrik och lönsam varje aktivitet är. Customer Lifetime Value (CLV) Ett bra sätt att öka livstidsvärdet för dina kunder är genom att utveckla ledande utvecklingskampanjer som når ut till befintliga kunder. Ge dig och ditt säljteam möjlighet att informera befintliga kunder om nya tjänster, produkter och resurser. Du kan beräkna dina kunders livstid genom att använda följande beräkning: (Genomsnittlig försäljning per kund) x (Genomsnittligt antal gånger en kund köper per år) x (Genomsnittlig lagringstid i månader eller år för en typisk kund) Inbound Marketing ROI Varje organisation måste se ROI på sina marknadsföringsinsatser! Att beräkna din inbound marketing lönsamhet är oerhört för att hjälpa dig att utvärdera din månad till månad och årliga utförande. Lika viktigt är förmågan att börja ordna system och utgiftsplaner för nästa år eller till och med månader. Använd formeln nedan för att beräkna din avkastning på inkommande marknadsföring: (Försäljningstillväxt – Marknadsföringsinvestering) / Marknadsföringsinvestering = ROI Trafic-to-lead Att förstå din webbplatsstrafik, särskilt att veta varifrån den kommer, oavsett om den är organisk, direkt, sociala medier eller hänvisningar är oerhört viktigt. Om din trafik är stadig eller ökar, men förhållandet mellan trafik och konverteringar är lågt eller minskar, är det ett säkert tecken på att något saknas på sidan. Spåra din konverteringsfrekvens. Detta nummer hjälper dig att avgöra om och när en ändring av webbplatsens text, design, form etc. kan behövas. Lycka till!