Logo outstock Transparent

Medstifter af Seode & Prlinkr

Vilkår og betingelser for brug

Vilkår for brug af Outstock

Vi sætter pris på dit besøg på www.outstock.se ("webstedet"). Disse brugsbetingelser gælder for al brug og indhold på webstedet. Når du besøger webstedet, accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hjemmesiden drives af Outstock, Viktor Rydbergsgatan 31, 412 57 Göteborg, Sverige, i det følgende benævnt "Virksomheden". Virksomheden har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, tilføje eller fjerne dele. Vær derfor opmærksom på disse vilkår og betingelser, da de er bindende for alle besøgende på hjemmesiden. Hvis du deler materiale fra hjemmesiden, skal det ske med återhåSløvhed. Kravet om tilbageholdenhed har konsekvenser for valget af reklamemidler, reklamens indhold og dens udformning. Påtrængende eller indgribende salgsfremmende aktiviteter er ikke tilladt. Indholdet på dette websted er ophavsretligt beskyttet og tilhører virksomheden. Al tekst, grafisk design, logoer, billeder, tekst osv. er virksomhedens ejendom og må ikke kopieres, overføres, sælges, reproduceres eller ændres, undtagen til rent private formål eller hvor det udtrykkeligt er tilladt eller med skriftlig tilladelse fra virksomheden. Ved bestilling gælder de priser, der er angivet på hjemmesiden på bestillingstidspunktet, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, eller hvis omstændighederne klart indikerer noget andet. For virksomheder findes der særlige prislister, som udleveres via e-mail. Virksomheden er ikke bundet af eventuelle forkerte priser, som kunden har indset eller burde have indset. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage eventuelle tastefejl og prisændringer på grund af ændringer i moms, ændringer i valutasituationen, indkøbspriser og ændringer i lovpligtige gebyrer. Materialet på hjemmesiden stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Virksomheden garanterer ikke, at der ikke vil være afbrydelser eller fejl i funktioner eller elementer. Virksomheden påtager sig heller ikke noget ansvar for, at hjemmesiden er inficeret med virus eller andre skadelige komponenter. I det fulde omfang loven tillader det, fraskriver virksomheden sig alle erklæringer og garantier med hensyn til webstedet. Virksomheden tillader ikke misbrug af webstedet gennem f.eks. hacking og andre metoder til at opnå formål, der er forbudt ved lov. De generelle vilkår og betingelser reguleres og fortolkes af svensk lov. Eventuelle tvister vil udelukkende blive afgjort af svenske domstole.
da_DK