Logo outstock Transparent

Co-founder Seode & Prlinkr

Creating a digital marketing plan - questions to ask yourself

digital marketing plan

Det finns många frågor du måste ställa dig vid utformningen av en digital marknadsplan. Att inte ha en marknadsplan och bara marknadsföra utan en plan och budget är ett recept på katastrof. Här är frågorna du bör börja med för att skapa själva marknadsplanen.

Definera dina digitala marknadsmål: Vad är det du vill uppnå med din marknadsföring? Det kan vara saker som att öka försäljningen, öka trafiken till din webbsida eller bygga varumärkesmedvetenhet.

Vem är din målgrupp: Förstå vem dina kunder är, vad de behöver och var de finns. Genom att undersöka din målgrupp och kategorisera dem kan du skapa en marknadsplan som är relevant och anpassad för dem.

Analysera data kontinuerligt: Genom att samla in och analysera data från din nuvarande marknadsföring kan du identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det och ta åtgärder.

Identifiera din UPS: Varför ska kunderna välja just dig? Vad är det som skiljer dig från dina konkurrenter?

Skapa ett kommunikationsplan: Tänk på hur du ska kommunicera med din målgrupp. Vilka kanaler ska du använda? Vilken typ av innehåll ska du skapa?

Allokera budgeten: Bestäm hur mycket pengar du har tillgängligt för din marknadsföring och fördela det till olika kanaler och aktiviteter.

Övervaka och mät resultat: Följ upp din marknadsstrategi genom att mäta resultatet och justera din strategi om det behövs.

Var flexibel : Var beredd att justera din marknadsstrategi om det behövs. Marknaden förändras ständigt, så det är viktigt att vara flexibel och anpassa din strategi därefter.

Uppföljning av en marknadsplan

Titta och analysera data analytics för insikter. Använd verktyg som Google Analytics för att följa upp trafik, konverteringar och andra viktiga mått på din webbplats. Spåra kampanjresultat. Använd unika landningssidor och spårningslänkar, UTM taggar, för att mäta resultatet av enskilda kampanjer och annonser.

För mätning av sociala mediers effektivitet kan du använda verktyg som Hootsuite eller Sprout Social för att följa upp resultatet av din sociala medie marknadsföring. Många sociala plattformar har egna verktyg för att analys av kampanjer.För e-postmarknadsföring har exempelvis Mailchimp eller Constant Contact utmärkta verktyg för att mäta öppningar, klick och konverteringar från dina e-postmarknadsföring.

Skapa KPI’er ooch metrics för uppföljning som är relevanta för din marknadsföringsstrategi och marknadsplan och mät dem regelbundet. Gör en utvärdering av din marknadsplan med jämna mellanrum för att se om den har uppnått dina mål och om det behöver göras justeringar.

Var beredd att justera din marknadsstrategi om det behövs. Marknaden förändras ständigt, så det är viktigt att vara flexibel och anpassa din strategi därefter. Ta också in feedback från dina kunder och användare och anpassa din marknadsföring din marknadsföring, det kan hjälpa dig att förstå vad som fungerar och vad som inte gör det.

Viktiga KPIer och metrics

Antalet besökare på din webbplats är en viktig KPI eftersom det ger en indikation på hur många personer som är intresserade av dina produkter eller tjänster.

CTR click trough rate är ett viktigt värde för att mäta hur din annons presterar. Ett okej värde ligger mellan 5-10 procent.

Med konverteringar menas procentandelen av besökare på din webbplats som utför ett önskat handling, såsom att göra ett köp eller fylla i ett formulär.

Bounce rate är procentandelen av besökare som lämnar din webbplats efter att ha besökt endast en sida. En hög bounce rate kan tyda på att din webbplats inte är relevant eller intressant för besökaren.

Hur lång tid besökaren tillbringar på din webbplats. En lång tid på sidan kan tyda på att besökaren hittar din innehåll intressant.

ROI och ROAS är viktiga mätvärden som beskriver förhållandet mellan det du investerat i din marknadsföring och det du har fått tillbaka i försäljning.

För e-postmarknadsföring mäter man ofta öppningar och klick på dina e-postmeddelanden är viktiga mätmetoder för att se hur dina användare eller potentiella kunder engagerar sig med ditt innehåll.

Ad-konverteringar: antalet konverteringar som genereras från annonser, detta kan vara så som köp eller lead-generering.

If you need help with this, you can always book a strategy meeting with us here or contact us below. 

Interested? Contact us for more information or to book a meeting.

Share now

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
en_US