Logo outstock läpinäkyvä

Seode & Prlinkr - toinen perustaja

B2B

B2B on lyhenne sanoista Business-to-Business ja tarkoittaa liiketoimintaa, jossa yksi yritys ostaa tuotteita tai palveluja toiselta yritykseltä. B2B-kaupat ovat yleensä monimutkaisempia ja niihin liittyy usein suurempia määriä ja suurempia arvoja kuin B2C-kauppoihin.

Tietoon perustuva digitaalinen markkinointi

Nykyisessä digitaalisessa maailmassa markkinointi on monimutkaisempaa kuin koskaan. Enää ei riitä, että vain luodaan houkuttelevia mainoksia ja toivotaan parasta. Menestyäkseen aidosti yritysten on nyt omaksuttava tietoon perustuva lähestymistapa. Tietoon perustuvaan digitaaliseen markkinointiin kuuluu kaikki asiakaskäyttäytymisen analysoinnista erilaisten toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseen.

Tietoon perustuva digitaalinen markkinointi Lue lisää "

fi