Logo outstock Transparent

Co-founder Seode & Prlinkr

B2B

B2B står för Business-to-Business och är affärer där ett företag köper produkter eller tjänster från ett annat företag. B2B-affärer är vanligtvis mer komplexa och involverar ofta större volymer och högre värden jämfört med B2C-affärer.

Datadriven digital marknadsföring

I den digitala världen vi lever i idag, är marknadsföring mer komplex än någonsin.Det är inte längre tillräckligt att bara skapa attraktiva annonser och hoppas på det bästa. För att verkligen lyckas, måste företag nu ta ett datadrivet tillvägagångssätt. Datadriven digital marknadsföring innebär innebär allt från att analysera kundbeteende till att mäta effektiviteten av olika […]

Datadriven digital marknadsföring Läs mer »

sv_SE