Logo outstock Transparent

KONVERTERINGSOPTIMERING (CRO)

KONVERTERINGSOPTIMERING (CRO) ÄR KRITISKT FÖR DIN WEBBSIDA

Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att öka antalet besökare på en webbplats som genomför en önskad handling, såsom att fylla i ett formulär, göra ett köp eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Målet med konverteringsoptimering är att öka konverteringsfrekvensen på webbplatsen, vilket i sin tur leder till ökad försäljning, fler leads och förbättrad ROI. Konverteringsoptimering handlar i slutändan att öka antalet som genomför en handling som ni vill att de ska göra på er sida med samma mängd trafik. Så det är ett väldigt effektivt verktyg.  

konverteringsoptimering cro

Konvertingsoptimering Analys

I en konverteringsanalys sätter vi oss i besökarens situation och analyserar hela er webbplats för att identifiera hinder och möjligheter för att öka konverteringarna. Vi är opartiska och ser er webbplats med friska ögon, vilket kan vara svårt att göra när man är "hemmablind" som företag.

cro konvertering
cro före och efter

Strategier

Genom att vi tar fram strategier för att optimera er konverteringsfrekvens ökar vi avkastningen på investeringen i digital marknadsföring som helhet. Detta då det innebär att vi ökar antalet konverteringar från samma mängd trafik, vilket leder till ökad lönsamhet och framgång för företaget

Uppföljning CRO

På Outstock har vi en tydlig process för att säkerställa att er konverteringoptimering fortsätter att vara effektiv över tid. Vi genomför regelbundna uppföljningar och utvärderingar av våra målsättningar och prestationer för att se till att vi fortsätter att uppnå önskade resultat. Vi sätter alltid upp både långsiktiga och kortsiktiga mål som är realistiska och mätbara.

konverteringsoptimering cro
konverteringsoptimering utfall

Taktik konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering innefattar en rad olika tekniker och metoder för att förbättra användarupplevelsen och öka sannolikheten att besökarna genomför önskade handlingar på webbplatsen. Det kan inkludera att förbättra webbplatsens layout, UX/UI använda tydliga CTAknappar (Call to Action), förbättra laddningstiden och använda A/B-testning för att testa olika versioner av webbplatsen.

Få gratis rådgivning angående konverteringsstrategier