Logo outstock Transparent

SÖKMOTOROPTIMERING SEO

Våra certifierade SEO experter hjälper er att generera organisk trafik genom sökmotoroptimering (SEO) Exempelvis så ligger vi själva på förstasidan för digital marknads företag. Som är vår målgrupp. Låt oss hjälpa er nå ut till er.

Sökmotoroptimering (SEO) är en strategi som används för att maximera synligheten för er webbplats i sökmotorernas organiska sökresultat, med målet att ranka så högt som möjligt i sökresultaten för de relevanta sökorden för er verksamhet.

Genom att implementera en SEO strategi förbättrar ni er synlighet och ranking för er webbsida och kommer ranka högre i sökmotorernas organiska sökresultat, vilket i sin tur öka trafiken till webbplatsen och förbättra företagets online-närvaro. SEO har dessutom stora synergier med SEM.

Genom att samarbeta med vårt team av erfarna SEO-experter hjälper vi ditt företag att öka sin synlighet på sökmotorerna, både på Bing och Google. Vilket leder till ökad trafik till din webbplats och ökad tillit från Google. Vissa sökord har högre konkurrens är andra på grund av dess sökvolym.

sökmotoroptimering seo

VAD ÄR SÖKMOTOROPTIMERING SEO?

Sökmotoroptimering bör vara en av de viktigaste delarna av din företags marknadsföringsstrategi online. Genom att optimera din webbplats med relevant innehåll och skapa ett nätverk av högkvalitativa länkar, kan du förbättra din webbplatsens synlighet i sökresultaten för relevanta sökord för er verksamhet.

Google använder algoritmer för att avgöra hur väl en webbplats är strukturerad, hur hög kvalitet dess innehåll är och vilka sökord den ska rankas för. Genom att följa Googles riktlinjer för webbplatsstruktur och innehållsoptimering och övervaka dina sökordsprestationer kan du öka antalet konverteringar från organiska sökningar.

I Sverige görs cirka 40 miljoner sökningar varje dag, och över 97% av dem görs på Google. Sökningarna kan handla om allt från information och recensioner av produkter eller tjänster till recept och nyheter. Genom att synas högre i sökresultaten för relevanta sökord kan du öka din webbplats trovärdighet och förtroende hos potentiella kunder, vilket kan öka konverteringarna på din webbplats.

seo sökmotoroptimering referens

SEO CASE

Vi genomförde ett projekt på 6 månader för Träningsmat som när vi började hade 2 sökord i topp 3. Efter 6 månader hade dem 14 sökord med god sökvolym på topp 3 platserna och deras organiska gratis trafik som dessutom ofta har högre konverteringsgrad stigit från ca 700 unika besökare till över 3000 besökare. Läs mer om SEO / SEM kund caset här

Våra exportER KOMMER FÅ DIG RANKAD SNABBT DÅ VI ARBETAR MED ALLA ASPEKTER inom sökmotoroptimering och SEO

Teknisk SEO

Teknisk SEO är en viktig del av sökmotoroptimering som handlar om att optimera webbplatsens tekniska struktur och kvalitet för att öka dess synlighet och prestanda i sökresultaten. Det inkluderar tekniska aspekter såsom webbplatsens hastighet, säkerhet, mobil anpassning, URLstruktur, hantering av dubbletter och redirects. Våra tekniska SEO experter hjälper er att identifiera och åtgärda tekniska problem på din webbplats för att maximera din synlighet och prestanda i sökresultaten. Eftersom Google ständigt uppdaterar sina algoritmer för att avgöra relevansen av en webbplats, kan det vara svårt för företag att hålla jämna steg med de senaste riktlinjerna.

On-page SEO

Onpage-SEO handlar om att göra ändringar i innehåll, rubriker, bilder, struktur och metadata för att optimera webbplatsen för sökmotorer. Detta är en kritisk del av sökmotoroptimering, eftersom det hjälper till att skapa relevant och användarvänligt innehåll som är optimerat för relevanta sökord. Genom att använda sökordsfrekvens, sammanhang och relevanta innehållsstrategier, kan man optimera webbplatsens innehåll för att ranka högre i sökresultaten. Om man inte följer med i utvecklingen så riskerar man att tappa sin ranking och förlora trafik och kunder till konkurrenter.

Off-page SEO

Off-page SEO är en viktig del av sökmotoroptimering som handlar om att optimera webbplatsens ranking genom att påverka faktorer som ligger utanför webbplatsen, såsom länkar, sociala signaler och andra externa faktorer. Off-page SEO handlar om att skapa högkvalitativa länkar från andra relevanta och auktoritativa webbplatser, vilket ökar webbplatsens auktoritet och popularitet på nätet då de fungerar som rekommendationer. Detta ökar webbplatsens synlighet i sökresultaten och förbättra dess ranking. Off-page SEO kräver en strategisk och hållbar metodik, och det är viktigt att arbeta med auktoritativa och relevanta webbplatser för att uppnå positiva resultat vilket vi säkerställer med en off-page SEO strategi.

Lokal SEO

Lokal SEO är en form av sökmotoroptimering där vi fokuserar på att öka företags synlighet i lokala sökresultat. Det inkluderar att optimera webbplatsen för lokala sökord, registrera företagets plats i online-kataloger och karttjänster, och skapa en stark närvaro på sociala medier. Lokal SEO är särskilt viktig för företag som verkar inom specifika geografiska områden, t.ex. butiker, restauranger, tandläkare, redovisningsbyråer och andra lokala verksamheter. Genom att använda lokal SEO kan företag öka sin synlighet i sökresultaten för relevanta lokala sökord, öka trafiken till sin webbplats och locka fler kunder till sin fysiska plats.

Vi förstår att det kan finnas många frågor kring sökmotoroptimering SEO och dess fördelar. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svarat på dem för att ge dig en bättre förståelse av hur vi arbetar:

Resultatet av SEO optimering beror på flera faktorer, inklusive budget och konkurrensen i din bransch. Enligt vår erfarenhet tar det vanligtvis mellan 4-6 månader att se resultat. I vissa fall kan det ta upp till ett år.

En SEO optimerad webbplats är mer användarvänlig och tekniskt felfri vilket skapar större möjligheter för andra digitala marknadsföringsinsatser. Dessutom är SEO den kanal som oftast driver mest trafik och konverterar bäst.

Vi skräddarsyr månadsrapporter efter de data som är viktiga för varje enskild kund. Vi går igenom rapporterna noga på månads- eller kvartalsbasis under våra möten och svarar på alla frågor ni kan ha kring siffrorna.

Vi arbetar med alla typer av bolag, från lokala aktörer och start-ups till nationella verksamheter. Vi sätter ingen prestige i vilka bolag vi samarbetar med.

Vi arbetar löpande med företag inom flera olika branscher och chansen är stor att vi tidigare har arbetat med företag inom er industri. Vi har en flexibel SEO strategi som vi skräddarsyr utifrån varje enskild kunds unika behov.

Hur många sökningar görs varje månad på era produkter/tjänster? Fyll i uppgifterna nedan och få er statistik.