Logo outstock läpinäkyvä

Seode & Prlinkr - toinen perustaja

Miksi sinun pitäisi mitata vaihtuvuutta ja CLV:tä

vaihtuvuus ja CLV

Churn är en term som används inom företagsvärlden för att beskriva hur många kunder som lämnar ett företag eller en tjänst. Det är vanligt att mäta churn i procent, och en hög churn-rate kan vara ett tecken på att företaget har problem med att behålla sina kunder.

Customer lifetime value, eller CLV på svenska, är den totala summan som en kund förväntas spendera på ett företag under sin livstid som kund. CLV är ett mått på den långsiktiga värdet av en kund och kan användas av företag för att planera marknadsföringsstrategier och för att fatta beslut om investeringar i kundrelationer. Genom att öka CLV kan företaget öka sin lönsamhet och skapa en starkare relation med sina kunder.

Hur beräknar jag churn-rate

Churn-rate kan beräknas genom att dividera antalet kunder som lämnade företaget eller tjänsten under en viss tidsperiod med det totala antalet kunder som fanns vid periodens början och multiplicera resultatet med 100 för att få procent.

Här är ett exempel på hur churn-rate kan beräknas:

Antalet kunder vid periodens början: 100 Antalet kunder som lämnade under perioden: 20 Churn-rate = (20/100) * 100 = 20%

Det är viktigt att notera att churn-rate kan variera beroende på tidsperioden som mäts. Om du till exempel mäter churn-rate över en längre tidsperiod kan den vara lägre än om du mäter den över en kortare tidsperiod, eftersom kunder kan vara mer benägna att lämna företaget eller tjänsten om de inte är nöjda eller om det finns andra faktorer som påverkar deras beslut att lämna.

Hur beräknar jag CLV (customer lifetime value)

Det finns flera olika sätt att beräkna customer lifetime value (CLV). En enkel metod är att använda följande formel:

CLV = (genomsnittligt värde per köp) x (genomsnittligt antal köp per år) x (genomsnittligt antal år som kunden är lojal)

Genomsnittligt värde per köp är det genomsnittliga beloppet som en kund spenderar per köp, medan genomsnittligt antal köp per år är det genomsnittliga antalet gånger som en kund handlar per år. Genomsnittligt antal år som kunden är lojal är den förväntade livslängden för kunden som en kund hos företaget.

Här är ett exempel på hur CLV kan beräknas med hjälp av formeln ovan:

Genomsnittligt värde per köp: 200 kronor
Genomsnittligt antal köp per år: 2
Genomsnittligt antal år som kunden är lojal: 5
CLV = (200 kronor) x (2) x (5) = 2000 kronor

Det är viktigt att notera att dessa siffror är estimat och att det kan finnas stora variationer mellan olika kunder. CLV kan också beräknas med hjälp av mer avancerade metoder som tar hänsyn till fler faktorer som kundnöjdhet, konkurrens och inflation

Varför är churn och CLV viktigt för min marknadsföring

Customer lifetime value (CLV) ger företag insikter om den långsiktiga värdet av en kund. Genom att beräkna CLV kan företag få en uppfattning om hur mycket pengar en kund förväntas spendera hos företaget under sin livstid som kund. Detta kan hjälpa företag att planera marknadsföringsstrategier och att fatta beslut om investeringar i kundrelationer.

CLV kan också användas för att jämföra värdet av olika kunder och för att mäta effekten av olika marknadsföringsinsatser. Till exempel kan företag jämföra CLV för kunder som har mottagit olika erbjudanden eller för kunder som har fått olika grad av support och service. På så sätt kan företaget få en uppfattning om vilka åtgärder som har mest positiv effekt på kundlojaliteten och värdet av kunderna.

CLV kan också användas för att prioritera olika kundsegment och för att fatta beslut om vilka kunder som ska få mer eller mindre uppmärksamhet och support. Genom att fokusera på att öka CLV för viktiga kundsegment kan företaget öka sin lönsamhet och skapa en starkare relation med sina kunder.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jaa nyt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
fi