Logo outstock Transparent

AI

AI, eller artificiell intelligens, är en omfattande term som beskriver tekniker och metoder som används för att skapa datorprogram eller system som simulerar mänsklig intelligens. Det finns olika typer av AI, inklusive konstgjord generalintelligens (AGI) och konstgjord specifik intelligens (ASI). AGI är förmågan hos en dator att förstå eller lösa alla problem som människor kan lösa med hjälp av intelligens. ASI är förmågan hos en dator att utföra ett specifikt uppgift eller uppgifter med hög precision och effektivitet. AI används ofta i olika industrier för att automatisera uppgifter, förbättra beslutsfattande och analysera data.

ai chatbot

5 anledningar till att företag bör ha en AI-chatbot på sin webbsida

I dagens digitala värld är det viktigare än någonsin för företag att erbjuda snabb och effektiv kundservice. En lösning som blivit alltmer populär för att möta dessa krav är att använda AI-chatbottar. En AI-chatbot är en automatisk samtalspartner som kan interagera med kunder via text- eller röstbaserade konversationer. Här är fem anledningar till varför företag …

5 anledningar till att företag bör ha en AI-chatbot på sin webbsida Read More »

Vad är Open AI

Vad är OpenAI

OpenAI är en forskningsorganisation som är inriktad på att utveckla teknologier som kan bidra till att lösa viktiga samhällsproblem och förbättra människors liv. Organisationen grundades 2015 av en grupp entreprenörer och teknikentusiaster, inklusive Elon Musk och Sam Altman, och har sin bas i San Francisco, USA. OpenAI är känt för sina forskningsframsteg inom områden som …

Vad är OpenAI Read More »