Logo outstock Transparent

Co-founder Seode & Prlinkr

Sökordsoptimering

sökordsoptimering

Vad är sökordsoptimering

Sökordsoptimering, även kallad sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization), är en strategi som syftar till att förbättra en webbsidors placering i sökmotorers resultat. Målet med sökordsoptimering är att öka synligheten och tillgängligheten för en webbsida i sökmotorer, så att den dyker upp högre upp i sökresultaten när människor söker efter relevanta sökord eller fraser.

Det finns många olika sätt att optimera en webbsida för sökmotorer, men de vanligaste metoderna inkluderar:

Att välja relevanta och populära sökord eller fraser att fokusera på, och inkludera dem i webbsidans innehåll, rubriker och meta-taggar.

Att skapa en användarvänlig och lättnavigerad webbsida, med hög kvalitet på innehållet och en struktur som gör det lätt för sökmotorer att indexera sidan.

Att skapa innehåll som är unikt och värdefullt, och som kan locka besökare att dela sidan på sociala medier och länka till den från andra webbsidor (detta kallas också för ”länkbyggande”).

Att förbättra webbsidans laddningstid och tekniska prestanda, så att sökmotorer lättare kan indexera och ranka sidan.

Genom att följa dessa råd och andra best practices inom sökordsoptimering kan du förbättra din webbsidors ranking i sökmotorer och öka antalet människor som hittar och besöker den.

Börja med mappning av sökord för att att sökordsoptimera

Mappning av sökord, även kallat keyword mapping eller keyword research, är en strategi som används för att identifiera och organisera relevanta sökord eller fraser som kan användas i en webbsidas innehåll och meta-taggar för att sökordsoptimera. Målet med mappning av sökord är att hitta sökord som målgruppen använder när de söker efter produkter eller tjänster som webbsidan erbjuder, och att inkludera dessa sökord i webbsidans innehåll för att öka synligheten i sökmotorer.

Det finns många olika sätt att göra keyword research, men de vanligaste metoderna inkluderar:

Att använda verktyg för sökordsforskning, som Google Ads Keyword Planner, Ahref eller SEMrush, för att hitta relevanta och populära sökord och fraser.

Att undersöka konkurrenternas webbsidor och se vilka sökord de fokuserar på.

Att analysera målgruppens sökvanor och se vilka sökord de använder när de söker efter produkter eller tjänster som webbsidan erbjuder.

Att använda verktyg för att analysera webbsidans nuvarande trafik och se vilka sökord som genererar mest trafik.

Genom att göra keyword research och mappning av sökord kan du hitta de mest relevanta och populära sökorden för din webbsida och inkludera dem i innehållet för att öka synligheten i sökmotorer och locka målgruppen till webbsidan.

Ett exempel på nyckelordsmappning

Här är ett exempel på mappning av sökord för en webbsida som säljer trädgårdsprodukter:

Huvudkategorier: Trädgård, Trädgårdsredskap, Trädgårdsväxter

Underkategorier: Trädgårdsredskap – Gjutjärn, Trädgårdsredskap – Plast, Trädgårdsväxter – Blommor, Trädgårdsväxter – Buskar, Trädgårdsväxter – Gräsmattor

Sökord: Trädgårdsredskap online, Billiga trädgårdsredskap, Trädgårdsväxter för trädgården, Buskar för trädgården, Gräsmattor för trädgården

Genom att mappa sökord på detta sätt kan du organisera innehållet på webbsidan och inkludera relevanta sökord i rubriker, meta-taggar och innehåll för att öka synligheten i sökmotorer. Du kan också använda mappningen av sökord för att skapa en strategi för länkbyggande och att skapa innehåll som målgruppen är intresserad av.

Intressant? Kontakta oss för mer information.

Dela nu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
sv_SE