Logo outstock Transparent

Co-founder Seode & Prlinkr

Digital marknadsplan

Digital marknadsplan är en dokumenterad strategi för hur ett företag eller en organisation ska nå sina marknadsföringsmål genom att använda digitala kanaler. Det innebär att identifiera målgrupper, undersöka konkurrenter, definiera mål och målsättningar, välja lämpliga digitala kanaler och metoder, utveckla en content-strategi, budgetera och allokera resurser, samt skapa en plan för mätning och utvärdering.

Vad är dropshipping

Vad är dropshipping?

Dropshipping är en affärsmodell där en försäljare säljer varor till kunder utan att behöva ha fysisk tillgång till varorna. Istället köper försäljaren varorna från en tredje part, vanligtvis en tillverkare eller grossist, och skickar direkt till kunden. Försäljaren tar emot betalningen från kunden och behåller en del av det som vinst, medan resten av pengarna […]

Vad är dropshipping? Läs mer »

digital marknadsplan

Skapa en digital marknadsplan – frågor du måste ställa dig!

Det finns många frågor du måste ställa dig vid utformningen av en digital marknadsplan. Att inte ha en marknadsplan och bara marknadsföra utan en plan och budget är ett recept på katastrof. Här är frågorna du bör börja med för att skapa själva marknadsplanen. Definera dina digitala marknadsmål: Vad är det du vill uppnå med

Skapa en digital marknadsplan – frågor du måste ställa dig! Läs mer »

sv_SE