Logo outstock Transparent

b2b

B2B är en form av företagsverksamhet där företag säljer sina produkter eller tjänster till andra företag. Det innebär vanligtvis att företag säljer till andra företag som använder produkterna eller tjänsterna i sin egen verksamhet, snarare än till slutkonsumenter. B2B-försäljning kan ske direkt, genom grossister eller distributörer, eller genom elektronisk handel via internet. B2B-marknadsföring och -försäljning är ofta mer komplex än B2C, eftersom företag måste övertyga flera beslutsfattare på ett annat företag om produktens eller tjänstens värde, och ofta måste hantera större volymer och längre försäljningscykler.

Digital marknadsföring företag 2023

Digital marknadsföring företag 2023

Digital marknadsföring företag som riktar sig till andra företag (B2B) skiljer sig något från digital marknadsföring som riktar sig till konsumenter. Den största skillnaden är ofta värdet på en konvertering och tidscykeln det tar att få en affär. Vi kommer här gå genom några koncept som skiljer så åt i digital marknadsföring företag till företag …

Digital marknadsföring företag 2023 Read More »